Möt Mike

Legitmerad Kiropraktor

Jag är engelsman Kommer från Manchester i norra England och jag är röd och inte blå om ni är fotbollsintresserade.
Jag bor i Stjärnsund, en idyllisk liten by i södra Dalarna och Jag har två barn pojken är nu 14 år och flickan 12.

Jag är legitimerad Kiropraktor enligt svenska socialstyrelsens stadgar efter att ha utexamineras från Skandinaviska Kiropraktorhögskolan 1996.

Efter min femåriga utbildning startade jag min klinik på Sabbatsbergs sjukhus i centrala Stockholm samtidigt som jag jobbade kvar på kiropraktorhögskolan som handledare på studentkliniken. Det var där jag började intressera mig för arbetsergonomi.

Några av mina patienter som jag behandlade med lyckat resultat återkom efter några månader med samma åkomma. Jag förstod då att själva orsaken till deras besvär låg i deras hem- eller arbetsmiljö och för att de skulle förbli symptomfria i det långa loppet behövdes åtgärder där. Jag läste på, gick på kurser och workshops, och åkte ut till tillverkarna av de ergonomiska produkter som finns på marknaden och fick höra hur just deras produkt kunde hjälpa patienterna.

Efter några år boende i Uppsala i början på 2000-talet flyttade vi tillbaks till Stockholm där jag började som Ergonomichef hos en stor leverantör av ergonomiska produkter. Jag har alltid tyckt att vi sitter för mycket under vår vardag och tillsammans med kollegor och ergonomer arbetade jag fram ett unikt utbildnings-seminarium för att kunna förhöja kunskapen hos datoranvändare om hur de kan undvika arbetsrelaterat besvär.

Mina föreläsningar

Deltagarna på seminariet skall ha roligt. Det är då man har deras uppmärksamhet och de kan ta emot all information på ett effektivt sätt. En timme räcker för att förklara och diskutera det senaste inom datorergonomi.